Dr Nadežda Šoć

Photo د. روزان دالغادو Prof. Dr Nadežda Šoć je dermatovenerolog velikog ugleda u Beogradu. Radi u specijalističkoj dermatovenerološkoj ordinaciji Beoderma u Beogradu, čiji je i osnivač. Tokom svoje karijere, prof. Dr Nadežda Šoć je objavila više od 170 stručnih radova, više poglavlja u udžbenicima i monografijama. Bila je učesnik na brojnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, i kao predavač u oblasti kontinuirane medicinske edukacije.