Doc. dr sci. Dragana Bojić

Photo Doc. dr sci. Dragana Bojić Kardiolog iz Srbije sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima sa kardiovaskularnim oboljenjima. Karijeru je izgradila na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Sada je poznata kao promoter zdravog načina života za sve pacijente sa kardiovaskularnim problemima. Bio je i član tima koji je liječio oslabljeno srce matičnim ćelijama. Autor i koautor više od 42 naučnih i stručnih radova objavljenih u Srbiji i inostranstvu.